Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych w Gwarek Mazury

W Gwarek Mazury ​niezwykle ważne jest Twoje poczucie bezpieczeństwa. Szanując Twoją prywatność zobowiązujemy się ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Podstawą ochrony jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.


 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Haszczyn prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GWAREK-MAZURY, dalej GWAREK-MAZURY, Piękna Góra 7, 11-500 Giżycko. Z GWAREK-MAZURY możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób: e-mail: bok@gwarek-mazury.pl, telefonicznie: + 48 660 734 230 lub pisemnie na adres siedziby GWAREK-MAZURY.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także w celu dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią. Podstawy przetwarzania danych osobowych:
 • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazane: a)  organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Anna Haszczyn prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GWAREK-MAZURY.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, określonych w pkt 2 (w tym dochodzenia lub obrony roszczeń), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) oraz przenoszenia danych (art. 20 RODO).
 6. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.
 7.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 8. Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
SKĄD TWOJE DANE W NASZEJ BAZIE
Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi lub/i realizowanego pobytu w Gwarek Mazury W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.

 

Polityka ochrony danych osobowych w Gwarek Travel

W Gwarek Travel ​niezwykle ważne jest Twoje poczucie bezpieczeństwa. Szanując Twoją prywatność zobowiązujemy się ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Podstawą ochrony jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.


 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Haszczyn oraz Paweł Haszczyn prowadzący spółkę cywilną pod nazwą GWAREK-TRAVEL, dalej GWAREK-TRAVEL, Piękna Góra 7, 11-500 Giżycko. Z GWAREK-TRAVEL możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób: e-mail: bok@gwarek-mazury.pl, telefonicznie: + 48 660 734 230 lub pisemnie na adres siedziby GWAREK-TRAVEL.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także w celu dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią. Podstawy przetwarzania danych osobowych:
 • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazane: a)  organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest  GWAREK-TRAVEL.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, określonych w pkt 2 (w tym dochodzenia lub obrony roszczeń), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) oraz przenoszenia danych (art. 20 RODO).
 6. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.
 7.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 8. Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
SKĄD TWOJE DANE W NASZEJ BAZIE
Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi lub/i realizowanego pobytu w Gwarek Travel. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.

 

Polityka ochrony danych osobowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Pięknej Górze

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ​w Pięknej Górze niezwykle ważne jest Twoje poczucie bezpieczeństwa. Szanując Twoją prywatność zobowiązujemy się ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Podstawą ochrony jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.


 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Haszczyn prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GWAREK-MAZURY, dalej GWAREK-MAZURY, Piękna Góra 7, 11-500 Giżycko. Ze Schroniskiem Młodzieżowym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób: e-mail: bok@gwarek-mazury.pl, telefonicznie: + 48 660 734 230 lub pisemnie na adres siedziby Schroniska Młodzieżowego.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także w celu dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią. Podstawy przetwarzania danych osobowych:
 • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazane: a)  organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Anna Haszczyn prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GWAREK-MAZURY.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, określonych w pkt 2 (w tym dochodzenia lub obrony roszczeń), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) oraz przenoszenia danych (art. 20 RODO).
 6. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.
 7.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 8. Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
SKĄD TWOJE DANE W NASZEJ BAZIE
Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi lub/i realizowanego pobytu w Schronisku Młodzieżowym. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.

Warto zobaczyć

Zielone szkoły i wycieczki szkolne
Rodzinne eventy
Kolonie i obozy

Aktualności

Newsy & Wydarzenia