Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych w Gwarek Mazury

W Gwarek Mazury ​niezwykle ważne jest Twoje poczucie bezpieczeństwa. Szanując Twoją prywatność zobowiązujemy się ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Podstawą ochrony jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest: Gwarek Mazury Anna Haszczyn Piękna Góra 7, 11-500 Giżycko NIP: 8451750523 Regon: 511392705.
KONTAKT
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez  prosimy o kontakt email:  bok@gwarek-mazury.pl
CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe są przetwarzane w celach:
 1. realizacji rezerwacji pobytu w Gwarek Mazury,
 2. realizacji umowy zawartej z Gwarek Mazury,
 3. kontroli jakości usług,
 4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Gwarek Mazury tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 5. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 6. weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako Płatnik) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 7. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).
DANE OSOBOWE
 1. Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię/a, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania oraz inne niezbędne do realizacji umowy.
 2. Dane osobowe będą udostępniane jedynie w celu niezbędnym dla realizacji umowy, w tym: ubezpieczycielom, dostawcom usług dodatkowych (przewoźnicy, inni kontarhenci) oraz innym uczestnikom pobytu realizowanego w ramach tej samej umowy.
 3. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu. Wśród odbiorców danych mogą się znaleźć platformy reklamowe takie jak Google Adwords, YouTube i Facebook, firmy zajmujące się hostingiem witryn internetowych, sprzedawcy rozwiązań pocztowych, sprzedawcy rozwiązań analitycznych, sprzedawcy rozwiązań związanych z IT, dostawcy usług związanych z realizacją wydarzeń itp.
 4. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w systemie informatycznym jak i w formie tradycyjnej.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Dane z zakresie umowy będą przechowywane/przetwarzane na czas realizacji umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy).
 2. Dane zebrane w celu innym niż realizacja umowy będą przechowywane/przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.
TWOJE PRAWA
W stosunku do Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), oraz ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia). Na żądanie możesz otrzymać kopię swoich danych osobowych oraz masz prawo, by Twoje dane zostały poprawione i/lub uzupełnione, jeśli są nieprawidłowe i/lub niepełne.
 • prawo dousunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach tj:
– dane osobowe nie są dłużej niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane; – Użytkownik wycofuje swoją zgodę na przetwarzanie i nie istnieją już inne podstawy prawne przetwarzania; – Użytkownik zgłasza uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych; – dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; lub – dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na konieczność zachowania zgodności ze zobowiązaniem prawnym.
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
SKĄD TWOJE DANE W NASZEJ BAZIE
Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi lub/i realizowanego pobytu w Gwarek Mazury W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.

Warto zobaczyć

Wypoczynek rodzinny
Zielone szkoły i wycieczki szkolne w Polsce i za granicą
Rodzinne eventy

Aktualności

Newsy & Wydarzenia